FAQ Zámky


V tejto kapitole sa dozviete veľa užitočných poznatkoch o zámkoch a vložkách.

Ak by ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte a opýtajte sa nás

info@zolti.sk

 

 

**** Ako sa dá rozlíšiť kvalitná vložka od braku ?

Na prvý pohľad sú všetky vložky rovnaké, veď musia sa zmestiť do rovnakého otvoru. Rozdiel je vo vnútri. V presnosti výroby, kvality použitých materiálov, použitej technológii. Pre laika ja to ťažké rozpoznať, preto sa musia vložky nakupovať u odborníkoch a nie na tržnici. Kvalitné vložky sú skúšané a zaradené do bezpečnostných tried (viac: Pyramída bezpečnosti na www.fab.cz ). S kvalitnými vložkami s „ktorými sa počíta“ majú aj certifikát Národného Bezpečnostného Úradu. Kvalitná vložka, to nie je iba nová technológia ale hlavne vysoká presnosť výroby. Aj tu platí že lacné výrobky sú len napodobeninami skutočných vložiek. Za kvalitu a bezpečnosť si treba priplatiť.

**** Na čo je určená stavebná vložka?

Stavebná vložka je určená na dočasné uzamykanie dverí počas stavby. Môže sa použiť na uzamykanie podradných dverí v budove (komora,..)    V žiadnom prípade sa nesmú použiť na uzamykanie vchodových dverí. Na vchodové dvere sú určené bezpečnostné vložky, ktoré vyžadujú aj poisťovne a sú podmienkou na poistné plnenie.


**** Aký je rozdiel medzi bezpečnostnou a identifikačnou kartou?

Pozorne si prečítajte čo je na karte napísané. Nezávisí od toho či je z papiera alebo plastu. Ak tam nie je jednoznačne napísané bezpečnostná karta tak je to len identifikačná karta. Je dôležitá aj krajina kde právna ochrana patentu platí. V mnohých prípadoch sa jedná o kartu na ktorej ja stručný návod a zákonom predpísané údaje o výrobku.

Bezpečnostná karta je nevyhnutná pri kopírovaní kľúča, alebo výroby originálneho kľúča (čítaj FAQ originálny kľúč). Bez nej sa nesmie vyrobiť kópia kľúča. Zmluvný partner, servisné stredisko, musí evidovať polotovary kľúčov a dodržiavať  zmluvu s výrobcom  vložiek. V prípade porušení sú vysoké pokuty ( až 10 000,-€ ). Výrobca kontroluje evidenciu a robí skúšobné nákupy.

Identifikačná karta slúži len na výrobu originálneho kľúča. Kľúče sa môžu voľne kopírovať aj bez karty.

 

**** Ako sa viem zabrániť tomu aby sa bez môjho vedomia z môjho kľúča sa nerobili kópie?

**** Existuje taká vložka do ktorej sa nedajú kopírovať kľúče?

Samozrejme. Táto problematika je veľmi dôležitá nie len u rodinných domoch ale hlavne na pracoviskách a v penziónoch. Kde je potrebné zabezpečiť aby sa po niekoľkých týždňoch náš bývalý „hosť“ nevracal s vlastným kľúčom.    Je tu viac možností:

1./ Drahá vložka s kľúčom s aktívnymi členmi, ktoré vie vyrobiť len výrobca. Polotovary na výrobu kľúčov má iba výrobca.(Drahé, dlhá doba výroby kľúča a vysoká cena)

2./ Systémové kľúče, ktoré vie vyrobiť len výrobca, vložky aj kľúče majú identické vlastnosti ako vlastné a chránené profily. Polotovary na výrobu kľúčov má iba výrobca. (Prijateľná cena, dlhá doba výroby kľúča a vysoká cena kľúča)

3./Chránený a vlastný profil. Tieto tvary kľúčov sú chránené patentom. Distribúcia polotovarov len na základe zmluvy vybraným partnerom. Výroba kópií len na základe bezpečnostnej karty (čítaj FAQ bezpečnostná karta) priamo v servisnom stredisku FAB na počkanie.(Prijateľná cena kľúča aj vložky, výroba kľúča na počkanie)

 

**** Aký je rozdiel medzi kópiou a novým originálnym kľúčom?

Kľúče sa počas požívania opotrebovávajú, pri kopírovaní sa všetky tieto chyby (opotrebenie, ohnutie) prenášajú na kopírovaný kľúč. Problém je pri veľmi opotrebovaných a skrivených kľúčoch. Pri výrobe originálneho kľúča sa vyrobí kľúč bez prenesených chýb na základe identifikačnej alebo bezpečnostnej karty. Zárukou dobrej kópie aj originálneho kľúča je použitie originálnych polotovarov. Originálny polotovar nemá iba presné rozmery ale je vyrobený z kvalitného materiálu ktorý šetrí vložku. Nie je vhodné keď je kľúč z tvrdého materiálu (ako napr. pilník), lebo potom ničí vložku (ako by ste pri každom zasúvaní kľúčom pilovali).

 

 **** Dá sa vyrobiť kľúč aj podľa fotografie?

Áno. Preto svoje kľúče schovávajte, nevystavujte na verejnosti. Chráňte si ich ako PIN kód. Žiaľ je to realita zo Slovenska. Odfotografovali kľúče do klenotníctiev a v noci sa tam vlúpali s kľúčom. Keby to neurobili viac krát tak by sa na to ani neprišlo a podozrenie by zostalo na osobách ktorý vlastnia alebo majú prístup ku kľúčom. 

 

**** Je nejaká servisná sieť kľúčiarov, niečo ako značkový servis?

Áno, volajú sa Profi centrum FAB  a Servisné stredisko FAB. Ich zoznam je na www.FAB.cz  Profi centrá a servisné strediská museli absolvovať skúšky a pravidelne sa školia. Majú najčerstvejšie informácie z prvej ruky. Iné renovované  značky majú tiež svoju servisnú sieť.

 

****  Čo je to kľúčové hospodárstvo?

Je to evidencia a správa kľúčov, ktoré sú v obehu. Napríklad na každom pracovisku sú vydané kľúče na použitie pre zamestnancov (kľúče v obehu) a sú aj uložené ako rezervné kľúče pre prípad straty obehového kľúča alebo pre prípad použitia v prípade neprítomnosti obehového kľúča. Dôležité je aby rezervné kľúče boli dostupné hlavne v prípade núdzových situáciách (technická porucha, požiar a pod.). na to aby sme vedeli z ktorých kľúčov je koľko v obehu nestačí dôkladná evidencia (v zošite alebo v PC) ale hlavne také kľúče ktoré sa nemôžu bez vedomia správcu kopírovať (čítaj FAQ nelegálne kopírovanie). Používať takýto profil je dôležité preto aby správca v prípade že stiahne niektorý kľúč mal istotu že žiadny už v obehu nie je. Ale je to dôležité aj pre tých ktorý používajú niektorý kľúč, lebo majú istotu že okrem nich nikto iný nemá taký kľúč.

 

**** Ktoré vložky sa dajú otvoriť bez kľúča (šperhákom,...)?

Teoreticky sa dajú otvoriť všetky zámky. Je to len otázka času a skúseností. Lacné „vložky“ otvorí aj laik po minútovej inštruktáži za pol minúty. Kvalitný trezorový zámok otvorí iba špičkový odborník za 1-2 týždne. Odolnosť vložky proti vyhmataniu závisí od použitej technológie a hlavne od presnosti výroby. Samozrejme že najlacnejšie vložky používajú najjednoduchšiu (najmenej odolnú) technológiu a o presnosti (lícovaní) už ani nemôžeme hovoriť. Presnosť „jednoeurových“ vložiek je na hranici funkčnosti, hlavný dôraz je kladený na nízke výrobné náklady, všetko ostatné ide bokom. Ich odolnosť je rádovo niekoľko sekúnd. Zvyšovaním presnosti rastie odolnosť vložky ale aj jej cena. Použitím H kolíkov, bočných lamiel (HD), bočných kolíkov (USB) sa odolnosť vložiek zvyšuje. A sú prekonateľné iba teoreticky prakticky nie.

 

**** Dá sa otvoriť vložka ak je z jednej strany zasunutý a pootočený kľúč?

Áno, takáto vložka musí mať prestupovú spojku. Je to častý problém hlavne u starších ľudí, keď sa  potrebujeme dostať do bytu a z vnútornej strany je zasunutý a pootočený kľúč, a osoba ktorá je v byte nepočuje zvonček (lebo spí, sleduje TV, alebo spadla a nevie vstať), alebo sa dvere jednoducho zabuchli a z vonkajšej strany je guľa. Najnepríjemnejšie je ak tieto dvere majú kvalitné kovanie alebo sú bezpečnostné. Prestupovou spojkou sa dajú vybaviť všetky bezpečnostné vložky FAB. V niektorých štátoch je použitie takejto spojky povinné v hoteloch a pod..  

 

**** Čo znamená skratka SU?

SU znamená spoločný (zjednotený) uzáver, na ktorý môžu byť zostavené rôzne cylindrické vložky, ale aj visacie zámky, prídavné zámky a pod. Tým docielime zníženie počtu potrebných kľúčov na jeden, ktorým potom otvárame zároveň byt, garáž, bránku, pivnicu alebo záhradný domček a pod

 

**** Dá sa po strate kľúča prerobiť vložka na iný kľúč?

Áno. Servisné strediská a profi centrá  Vám ich odborne prekódujú a dostávate plnohodnotnú vložku. (podmienka: minimálne jeden funkčný kľúč) V predaji sú aj také vložky, ktoré sú pripravené na stratu kľúčov. Otočením programovacieho kľúča sa vložka preprogramuje t.j.: staré kľúče ju už nebudú otvárať a musíte použiť druhú sadu kľúčov. Bežne je to nevratná operácia, ale sú aj také vložky ktoré sa dajú vrátiť do pôvodného stavu a túto funkciu neobmedzene používať.

 

**** Dá sa vyrobiť vložka podľa dodaného kľúča?

Áno, nie len vložka ale aj visacie zámky, prídavné zámky a pod.. Toto sa využíva hlavne pri spoločných vchodoch, kde je niekoľko desiatok užívateľov. Výhody: stačí vymeniť len vložku a všetky kľúče zostávajú funkčné, nie je potrebné každého navštíviť a dať mu nový kľúč, vypočuť si že je to pre neho málo... Obmedzenia: nie na všetky kľúče sa dá urobiť vložka. Závisí to od dodaného kľúča a rozmeru novej vložky. Asi na 70% Fabáckych kľúčov dá vyrobiť vložka.  Cena takejto vložka je vyššia ako obyčajnej (je to zákazková výroba), ale je podstatne lacnejšia ako nová štandardná vložka  + niekoľko desiatok kľúčov. Vložka sa vyrobí do niekoľkých hodín.

 

**** Ako často by som mal vymieňať cylindrickú vložku vo vchodových dverách? Kedy vymeniť starú vložku za novú?

Spravidla odporúčame výmenu cylindrickej vložky po 5 až 10 rokoch bežnej prevádzky. Vložky, ktoré sú namontované v spoločných vchodoch panelákoch aj častejšie. Dôvodom je nielen opotrebenie z hľadiska používania, ale aj možná morálna zastaranosť pre dané zabezpečenie. Vodidlom pre správny výber je hodnotenie podľa Pyramídy bezpečnosti. Cylindrickú vložku je nutné vždy vymeniť v prípade poškodenia, ktoré by mohlo mať vplyv na jej funkčnosť. Ak je v obehu veľa kľúčov (spoločný vchod ) je výhodnejšie si dať vyrobiť vložku na jestvujúce kľúče.

**** Čo znamená skratka SU?

SU znamená spoločný (zjednotený) uzáver, na ktorý môžu byť zostavené rôzne cylindrické vložky, ale aj visacie zámky, prídavné zámky a pod. Tým docielime zníženie počtu potrebných kľúčov na jeden, ktorým potom otvárame zároveň byt, garáž, bránku, pivnicu alebo záhradný domček a pod

 

**** Dá sa po strate kľúča prerobiť vložka na iný kľúč?

Áno. Servisné strediská a profi centrá  Vám ich odborne prekódujú a dostávate plnohodnotnú vložku. (podmienka: minimálne jeden funkčný kľúč) V predaji sú aj také vložky, ktoré sú pripravené na stratu kľúčov. Otočením programovacieho kľúča sa vložka preprogramuje t.j.: staré kľúče ju už nebudú otvárať a musíte použiť druhú sadu kľúčov. Bežne je to nevratná operácia, ale sú aj také vložky ktoré sa dajú vrátiť do pôvodného stavu a túto funkciu neobmedzene používať.

 

**** Dá sa vyrobiť vložka podľa dodaného kľúča?

Áno, nie len vložka ale aj visacie zámky, prídavné zámky a pod.. Toto sa využíva hlavne pri spoločných vchodoch, kde je niekoľko desiatok užívateľov. Výhody: stačí vymeniť len vložku a všetky kľúče zostávajú funkčné, nie je potrebné každého navštíviť a dať mu nový kľúč, vypočuť si že je to pre neho málo... Obmedzenia: nie na všetky kľúče sa dá urobiť vložka. Závisí to od dodaného kľúča a rozmeru novej vložky. Asi na 70% Fabáckych kľúčov dá vyrobiť vložka.  Cena takejto vložka je vyššia ako obyčajnej (je to zákazková výroba), ale je podstatne lacnejšia ako nová štandardná vložka  + niekoľko desiatok kľúčov. Vložka sa vyrobí do niekoľkých hodín.

  

**** Ako často by som mal vymieňať cylindrickú vložku vo vchodových dverách? Kedy vymeniť starú vložku za novú?

Spravidla odporúčame výmenu cylindrickej vložky po 5 až 10 rokoch bežnej prevádzky. Vložky, ktoré sú namontované v spoločných vchodoch panelákoch aj častejšie. Dôvodom je nielen opotrebenie z hľadiska používania, ale aj možná morálna zastaranosť pre dané zabezpečenie. Vodidlom pre správny výber je hodnotenie podľa Pyramídy bezpečnosti. Cylindrickú vložku je nutné vždy vymeniť v prípade poškodenia, ktoré by mohlo mať vplyv na jej funkčnosť. Ak je v obehu veľa kľúčov (spoločný vchod ) je výhodnejšie si dať vyrobiť vložku na jestvujúce kľúče.Nenašli ste to čo ste hľadali?  Pošlite nám vašu otázku na info(a)zolti.sk !

 

   

Posledná aktualizácia: 31. 10. 2011